Dr. H.C. Vahle

Eleia Riesterer

B. Eng. Landschaftsentwicklung

Eleia.Riesterer@agtewes.de
Tel. 04481 93 790 - 19

  • Landschaftspflegerische Ausführungsplanung, Bauaufsicht
  • Umweltbaubegleitung
  • EDV- Anwendungen, insbes. Graphik, GIS und CAD